Úvodní stránka Tisk

Vítejte na stránkách věnovaným prezentaci výsledků a propagaci problematiky regenerace městských památkových zón v projektu DF11P01OVV035 "Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla".